Kelas 4 SD - Kelipatan dan Faktor Suatu Bilangan

Kelas 4 SD Bilangan Bulat

Cakupan materi :

  1. Memahami Bilangan Bulat - Membaca dan Menulis Lambang Bilangan Bulat
  2. Garis Bilangan Bulat
  3. Membandingkan Bilangan Bulat
  4. Mengurutkan Bilangan Bulat
  5. Lawan Suatu Bilangan
  6. Operasi Penjumlahan pada Bilangan Bulat
  7. Operasi Pengurangan pada Bilangan Bulat
  8. Melakukan Operasi Hitung Campuran
  9. Soal Cerita yang Berkaitan dengan Bilangan Bulat