Kelas 4 SD - Bilangan Romawi

Kelas 4 SD Bilangan Romawi

Cakupan materi :

  1. Mengenal Lambang Bilangan Romawi
  2. Menuliskan Bilangan Asli ke dalam Bilangan Romawi atau Sebaliknya

    • Menuliskan Bilangan Asli ke dalam Bilangan Romawi
    • Mengubah Lambang Bilangan Romawi ke dalam Bilangan Asli